Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht


TOETREDINGSVOORWAARDEN: Elke persoon, die minimum 18 jaar oud is en wettelijk bekwaam is om contract af te sluiten, kan lid worden van Golden Rose vzw. Er zijn twee soorten lidmaatschap: Actief lid: Deze status is behouden voor de particulieren en vrijwilligers die zich willen inzetten voor de activiteiten van de vereniging en betalen een vergoeding. Zij hebben het recht om te stemmen op de jaarlijkse Algemene Vergadering en buitengewone vergadering. Het actief lidmaatschap bedraagt jaarlijks 100€. Passief lid: Iedere persoon die zich op de site inschrijft wordt automatisch passief lid. Deze inschrijving is gratis en is vrijblijvend. De leden worden op de hoogte gebracht van alle activiteiten via e-mail en sms. Passieve leden hebben geen stemrecht op de Algemene vergadering en buitengewone vergadering. Duur en beëindiging van het lidmaatschap: Duur: Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een periode van één jaar, academiejaar, en het lid stemt voor een t stilzwijgende verlenging tenzij ze tijdig per e-mail aan het bestuur de opzegging van het lidmaatschap bekend maakt.  Beëindiging: Het lid kan zijn lidmaatschap te allen tijde beëindigen door een aangetekende brief te sturen naar Golden Rose vzw. Lidmaatschapsgelden worden niet terugbetaald.